Logo_Immanuel
Logo_Immanuel

Home  |  About Us   |  Products  |  Information  |  Store Location  |  Contact  

Logo_Immanuel

Home  |  About Us   |  Products  |  Information  |  Store Location  |  Contact  

KN II TIMOTIUS SPPAMK 0482

Rp30.000

Timotius dipanggil supaya khas berbeda dari masyarakatnya. Dan ia tidak boleh menyerah pada pendapat umum. Juga tidak boleh menyesuaikan diri pada roh zamannya itu. la harus berdiri teguh dalam ajaran dan kebenaran Tuhan.

Panggilan itu menuntut keberanian, kesetiaan, dan keteguhan. Dan itu haruslah yang benar-benar luar biasa.

Tapi panggilan yang sama dengan tuntutan yang sama, juga ditujukan kepada kita sekarang ini. Justru adalah bijaksana bila kita menyimak pada apa yang dipaparkan dalam buku ini.

Ditulis oleh JOHN STOTT

Stok 3