Logo_Immanuel
Logo_Immanuel

Home  |  About Us   |  Products  |  Information  |  Store Location  |  Contact  

Logo_Immanuel

Home  |  About Us   |  Products  |  Information  |  Store Location  |  Contact  

KN PASH : SURAT YAKOBUS 1&2 PETRUS

Rp124.000

PEMAHAMAN ALKITAB SETIAP HARI

Sudah sejak bertahun-tahun seri Pemahaman Alkitab Setiap Hari dipakai oleh jutaan orang Kristen di seluruh dunia. Seri ini telah menolong orang-orang awam Kristen untuk mendalami berita Alkitab.

Setiap buku dalam seri ini dapat dipakai untuk PA pribadi ataupun kelompok. Dalam bacaan/pelajaran setiap hari penulis memberikan uraian suatu perikop disertai dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Cara pembahasan Dr. Barclay yang populer dan lancar telah dikenal di seluruh dunia. la mempunyai kesanggupan untuk mengungkapkan pengertian yang sangat dalam dan hasil penyelidikan yang pelik dengan kata-kata sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh orang-orang biasa.

Seperti pernah dikatakannya sendiri, “Saya telah bertekad mempersembahkan hidup saya untuk berusaha membuat hasil penyelidikan ilmiah yang mendalam, serta dapat dinikmati dan dipahami oleh orang-orang awam supaya mereka makin mengenal Alkitab, Allah, dan Juruselamat mereka.”

 

Stok 7