Logo_Immanuel
Logo_Immanuel

Home  |  About Us   |  Products  |  Information  |  Store Location  |  Contact  

Logo_Immanuel

Home  |  About Us   |  Products  |  Information  |  Store Location  |  Contact  

NEXT STEP NEXT LEVEL

Rp35.000

NEXT STEP NEXT LEVEL ►►►

PADA MULANYA, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan pengetahuan kepada manusia untuk kehidupan mereka. Itulah Revelation Knowledge yang diberikan kepada manusia sehingga mereka hidup dengan bahagia, hati yang penuh sukacita, dan jiwa yang damai sejahtera. Buku ini mengetengahkan peranan Revelation Knowledge dalam berbagai situasi kehidupan. Dilengkapi dengan kesaksian kehidupan penulisnya sendiri mengenal progressive revelation yang diterimanya, Next Step Next Level akan membawa Anda untuk nak level.

Ditulis oleh DANIEL ONG

Stok 3